กฏการยกเลิก

ดังที่ HomeAway เป็นผู้ให้บริการของคุณ คุณสามารถเลือกระดับการยกเลิกซึ่งเราได้ทำการกำหนดไว้เพื่อปกป้องคุณและผู้เข้าพักทั้งสองฝ่าย

ไม่มีการคืนเงิน

  • ไม่มีบริการคืนเงินด้วยเหตุผลใดๆ หรือในระยะเวลาใดๆ ก็ตาม

เด็ดขาด: 60 วัน (คืนเงิน 100%)

  • การจองที่ยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนเริ่มเข้าพักจะได้รับเงินคืน 100% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

เข้มงวด: 60 วัน (คืนเงิน 100%); 30 วัน (คืนเงิน 50%)

  • การจองที่ยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนเริ่มเข้าพักจะได้รับเงินคืน 100% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
  • การจองที่ยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเริ่มเข้าพักจะได้รับเงินคืน 50% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

ปานกลาง: 30 วัน (คืนเงิน 100%); 14 วัน (คืนเงิน 50%)

  • การจองที่ยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเริ่มเข้าพักจะได้รับเงินคืน 100% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
  • การจองที่ยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเริ่มเข้าพักจะได้รับเงินคืน 50% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

ผ่อนคลาย: 14 วัน (คืนเงิน 100%); 7 วัน (คืนเงิน 50%)

  • การจองที่ยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเริ่มเข้าพักจะได้รับเงินคืน 100% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
  • การจองที่ยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเริ่มเข้าพักจะได้รับเงินคืน 50% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

นโยบายการยกเลิกก่อนหน้านี้

Flexible

การคืนเงินจำนวนเต็มก่อนการเข้าพัก 1 วัน ( ยกเว้นค่าบริการของ HomeAway )

ก่อนการเข้าพัก

การยกเลิกจำต้องกระทำก่อนการเข้าพัก 24 ชั่วโมง เช่น หากเวลาที่เข้าพักคือ 14:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คุณต้องทำการยกเลิกล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนเวลาเข้าพัก

ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าพัก

หากผู้เข้าพักยกเลิกในระยะเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทางระบบจะไม่ทำการคืนค่าบริการการของคืนแรก

ในระหว่างการพักอาศัย

หากผู้เข้าพักตัดสินใจที่จะไม่พักจนครบกำหนด การยกเลิกอย่างเป็นทางการต้องกระทำก่อนการออกจากที่พักล่วงหน้า 24 ชั่วโมง เพื่อรับคืนเงินสำหรับจำนวนคืนที่เหลือ

Moderate

การคืนเงินจำนวนเต็มก่อนเข้าพัก 5 วัน (ยกเว้นค่าบริการ HomeAway )

ก่อนเข้าพัก

การยกเลิกต้องกระทำก่อนการเข้าพัก 5 วันเต็ม เช่น หากจะเข้าพักในวันพุธเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่น คุณจำเป็นต้องยกเลิกการเข้าพักในวันศุกร์ในสัปดาห์ล่วงหน้าก่อนเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่น

ภายใน 5 วันก่อนเข้าพัก

 หากผู้เข้าพักยกเลิกการจองห้องในระยะเวลาน้อยกว่า 5 วันก่อนวันเข้าพัก ค่าที่พักในคืนแรกจะไม่ถูกคืน และจะทำการคืนเงินจำนวน 50% ของค่าที่พักในคืนที่เหลือ

ในระหว่างการเข้าพัก

หากผู้เข้าพักตัดสินใจที่จะไม่พักจนครบกำหนด การยกเลิกอย่างเป็นทางการต้องกระทำก่อนการออกจากที่พักอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อรับคืนเงินสำหรับคืนที่เหลือเป็นจำนวน 50%

Strict

การคืนเงิน 50% ก่อนการเข้าพัก 7 วัน (ยกเว้นค่าบริการ HomeAway )

ก่อนการเข้าพัก

การยกเลิกต้องกระทำก่อนการเข้าพัก 7 วัน เช่น หากจะเข้าพักในวันพุธเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่น คุณจำเป็นต้องยกเลิกการเข้าพักในวันพุธในสัปดาห์ล่วงหน้าก่อนเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่น

ภายใน 7 วันก่อนการเข้าพัก

หากผู้เข้าพักยกเลิกการเข้าพักน้อยกว่า 7 วันก่อนการเข้าพักจริง เงินค่าบริการจะไม่มีการชำระคืนแต่อย่างใด

ในระหว่างการเข้าพัก

หากผู้เข้าพักตัดสินใจที่จะไม่พักจนครบกำหนด เงินค่าบริการของคืนที่เหลือจะไม่มีการชำระคืนแต่อย่างใด

Advanced 30 Days

การคืนเงิน 50% ก่อนการเข้าพัก 7 วัน (ยกเว้นค่าบริการ HomeAway )

ก่อนเข้าพัก

การแจ้งยกเลิกจะต้องกระทำก่อน 30 วันก่อนเข้าพัก ยกตัวอย่างเช่น หากเวลาเข้าพักคือวันที่ 31 สิงหาคม เวลา 2 pm ตามเวลาท้องถิ่น หากคุณต้องการยกเลิกการจองจะต้องทำการแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 1 สิงหาคม ณ เวลาหรือก่อน 2pm ตามเวลาท้องถิ่น

ระหว่างเข้าพัก

หากผู้เข้าพักตัดสินใจที่จะไม่พักจนครบเวลาที่ได้จองไว้ ระยะเวลาที่เหลือในการจองจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ
นโยบายยกเลิกการจองล่วงหน้านี้จะถูกใช้กับผู้ให้บริการเฉพาะราย หากคุณต้องการเลือกตัวเลือกการยกเลิกการจองนี้ โปรด ติดต่อเรา

Advanced 45 Days

การคืนเงิน 50% ภายใน 45 วันก่อนเข้าพัก (ยกเว้นค่าธรรมเนียมของ HomeAway )

ก ก่อนเข้าพัก

การแจ้งยกเลิกจะต้องกระทำก่อน 45 วันก่อนเข้าพัก ยกตัวอย่างเช่น หากเวลาเข้าพักคือวันที่ 31 สิงหาคม เวลา 2 pm ตามเวลาท้องถิ่น หากคุณต้องการยกเลิกการจองจะต้องทำการแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 18 กรกฎาคม ณ เวลาหรือก่อน 2pm ตามเวลาท้องถิ่น

ระหว่างเข้าพัก

หากผู้เข้าพักติดสินใจที่จะไม่เข้าพักจนครบเวลาที่ได้จองไว้ ระยะเวลาที่เหลือในการจองจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ
นโยบายยกเลิกการจองล่วงหน้านี้จะถูกใช้กับผู้ให้บริการเฉพาะราย หากคุณต้องการเลือกตัวเลือกการยกเลิกการจองนี้ โปรด ติดต่อเรา

Advanced 60 Days

การคืนเงิน 50% ภายใน 60 วันก่อนเข้าพัก (ยกเว้นค่าธรรมเนียมของ HomeAway )

ก่อนเข้าพัก

การแจ้งยกเลิกจะต้องกระทำก่อน 60 วันก่อนเข้าพัก ยกตัวอย่างเช่น หากเวลาเข้าพักคือวันที่ 31 สิงหาคม เวลา 2 pm ตามเวลาท้องถิ่น หากคุณต้องการยกเลิกการจองจะต้องทำการแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 3 กรกฎาคม ณ เวลาหรือก่อน 2pm ตามเวลาท้องถิ่น

ระหว่างเข้าพัก

หากผู้เข้าพักติดสินใจที่จะไม่พักจนครบเวลาที่ได้จองไว้ ระยะเวลาที่เหลือในการจองจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ
นโยบายยกเลิกการจองล่วงหน้านี้จะถูกใช้กับผู้ให้บริการเฉพาะราย หากคุณต้องการเลือกตัวเลือกการยกเลิกการจองนี้ โปรด ติดต่อเรา

และโปรดทราบว่า:

1 ค่าธรรมเนียมการบริการของ HomeAway ไม่สามารถเรียกให้ชดเชยได้ ไม่ว่าในนโยบายการยกเลิกการจองแบบใดก็ตาม
2 การจองห้องพักจะถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการเมื่อผู้เข้าพักได้รับอีเมล์ยกเลิกการจองจากระบบของ HomeAway (โดยการคลิกที่ ยกเลิกการจอง ในแทบ “การเดินทางเพิ่มเติม” ) หากคุณไม่ได้รับอีเมล์ยกเลิกการจองของคุณ โปรด ติดต่อเรา
3 หากความเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้เข้าพัก โปรดแจ้งให้ HomeAway ทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังเข้าพัก เราจะช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใดๆ และจะเป็นผู้ทำการตัดสินใจที่จะเป็นกลางและชัดเจนที่สุดให้